شرایط گارانتی کالا (محصولات شبکه):

- خرابی های ناشی از ضربه ، شكستگی ، استفاده از ولتاژ نامناسب ، آتش سوزی ، آبدیدگی ، شوك الكتریكی،حوادث طبیعی ، كار در محیط آلوده به گرد و غبار بسیار زیاد یا رطوبت منجر به زنگ زدگی یا تجمع قطرات آب روی قطعات ، اتصال مودم به برق ، همچنین خرابی ناشی از اتصال به دستگاه ها و لواز م جانبی غیر اصلی ،‌با تشخیص كارشناسان فنی شركت ایزی مشمول خدمات و ضمانت نمی باشد .

- دستکاری سخت افزاری دستگاه توسط افراد غیر مجاز موجب ابطال ضمانت خواهد شد .

- هر گونه تغییر یا از بین بردن نرم افزار داخلی دستگاه (Firmware ) توسط اشخاص غیر مجاز موجب ابطال ضمانت خواهد شد.

- گارانتی صرفا سخت افزار دستگاه را تحت پوشش قرار داده و شامل خسارات جانبی و نرم افزاری نمی باشد.

- هرگونه آسیب دیدگی ایجاد شده به دلیل بسته بندی نامناسب در زمان ارسال بر عهده خریدار بوده و شركت هیچگونه مسئولیتی بابت آن ندارد .

- شركت ایزی متعهد است كه قطعه مشتری را در صورت بروز مشكل در مدت تست(در دفاتر خدمات پس از فروش)، بدون هزینه تعمیر یا تعویض نماید.

- مسئولیت حمل و نقل كالای معیوب به بخش گارانتی و بالعكس بعهده مشتری می باشد.

- دارنده رسید به عنوان صاحب كالا تلقی می شود و فقط در قبال ارائه رسید ، كالا تحویل داده خواهد شد.

- تعمیرات انجام شده بر روی قطعات بدون گارانتی تا یكماه تحت ضمانت شركت ایزی خواهد بود.

- شركت هیچگونه تعهدی نسبت به اطلاعات موجود در قطعات ارسالی ندارد.

- رسید كالا 45 روز پس از تاریخ رسید قطعه اعتبار داشته و پس از این مدت هیچ مسئولیتی متوجه شركت نمی باشد.

- چنانچه زمان انجام خدمات بیش از یك هفته به درازا بیانجامد خریدار می تواند تقاضای دریافت دستگاه جایگزین نماید . در این صورت ، دستگاهی با مشخصات مشابه یا نزدیك به دستگاه در دست تعمیر بطور موقت و به صورت امانت در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت .

- در صورتی که تعمیر دستگاه بیشتر از 4 روزکاری به طول انجامید مشتری می تواند درخواست کالای امانی نماید .

- گارانتی دستگاه تعمیر شده تا 1 ماه بعد از تعمیر برای کلیه قسمت ها و برای قسمت تعمیر شده تا 3 ماه بعد از زمان تعمیر اعتبار خواهد داشت .

- در صورتی که کالایی با یک عیب تکراری بیش از 2 بار برای گارانتی ارسال گردد در صورت احراز عیب در بار دوم ، دستگاه معیوب با دستگاه سالم دیگری تعویض خواهد شد و هزینه ایاب ذهاب بار دوم به عهده شرکت خواهد بود .

- در صورت تشخیص غیرقابل تعمیر بودن کالای تحت گارانتی، دستگاه جایگزین مطابق دستگاه معیوب و یا مشابه و هم رده آن محصول به مشتری ارائه می گردد.