شرایط گارانتی(دو ساله) محصولات SSD

1- خرابی ناشی از ضربه ، شکستگی ،تاب برداشتگی، استفاده از ولتاژ و جریان نامناسب ،خراشیدگی تخته مدار چاپی سوختگی پین ، وارد شدن مایعات به داخل دستگاه ،آتش سوزی ، حوادث طبیعی، شوک الکتریکی ، کار در محیط آلوده به گرد و غبار بسیار زیاد یا رطوبت ، زنگ زدگی یا سولفاته شدن ، سوختگی قطعات و المانهای داخلی روی برد، اتصال پورت تلفن دستگاه به برق ، خرابی ناشی از اتصال به دستگاه ها و لوازم جانبی غیر اصلی با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایزی مشمول خدمات و ضمانت نیست.

2- بررسی تطابق شرایط گارانتی با وضعیت فعلی دستگاه مشتری در طول دوره گارانتی، صرفا به عهده کارشناس این شرکت است.

3- نبود لوگو محصولات ssd یا برچسب ساختگی ، عدم برچسب ضمانت ، مخدوش شدن یا حذف شماره سریال از روی دستگاه موجب ابطال گارانتی می شود.

4- باز کردن یا دستکاری سخت افزاری توسط اشخاص غیر مجاز و هرگونه تغییر یا از بین رفتن نرم افزار داخلی دستگاه موجب ابطال گارانتی خواهد گردید.

5- گارانتی فقط و فقط شامل سخت افزار دستگاه اصلی می باشد و شرکت هیچگونه تعهدی در قبال خسارات جانبی و از دست رفتن اطلاعات ذخیره شده بر روی آن ندارد.

6- در صورت تشخیص لزوم تعویض دستگاه و غیر قایل تعمیر بودن دستگاه در مدت زمان گارانتی ، دستگاه سالم جایگزین مطابق مدل دستگاه معیوب یا معادل آن بر حسب موجودی کالا و شرایط منطبق به مشتری ارایه می گردد.

7- هزینه ارسال و دریافت کالای معیوب به دفتر خدمات بر عهده مشتری می باشد.

8- دارنده رسید به عنوان صاحب کالا در نظر گرفته شده و تنها شرط دریافت کالا، ارایه رسید می باشد.

9- مدت زمان اعتبار رسید 45 روز پس از صدور می باشد و بعد از این مدت مسولیتی به عهده شرکت نمی باشد.

10-کالا هایی که از گارانتی خارج شوند یا شامل موارد بالا باشند پس از برآورد هزینه و تایید مشتری تعمیر شده و درصورت تعمیر نشدن بدون دریافت هزینه به مشتری عودت داده می شوند

11- اولویت ایزی در ارائه خدمات ، سرعت پاسخگویی می باشد به همین دلیل در صورت امکان، قطعه شما در همان دقایق تحویل جایگزین خواهد شد اما در برخی موارد خاص که قطعه مورد نظر نیاز به بررسی تخصصی تر و تست داشته باشد بین 3 تا 5 روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با مشتری تماس گرفته خواهد شد.